DORADZTWO ZAWODOWE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM

kurs pozwalający uzyskać stopień magistra

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

3 semestry (3 x 6 zjazdów)

Tytuł

magister

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianej branży doradztwa zawodowego oraz obszarach zarządzania personelem. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z przygotowaniem do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy. Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

· aspektów psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,

· narzędzi diagnostycznych i metod wykorzystywanych w pracy doradczej,

· skutecznego planowania kariery zawodowej,

· kompetencji miękkich,

przygotowania do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy.

Cel studiów:

Absolwenci omawianego kierunku są zatrudniani m.in. jako specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych bądź jako eksperci odpowiedzialni za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych.

Absolwenci mogą podjąć prace jako doradcy zawodowi w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego. Możesz być także szkolnym doradcą zawodowym lub coachem.

Perspektywy zatrudnienia::

Kończąc studia na kierunku zarządzanie państwem będziesz mógł rozpocząć pracę w instytucjach publicznych, ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach Wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.