EDUKACJA OBYWATELSKA I ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

kurs pozwalający uzyskać stopień magistra

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

3 semestry (3 x 6 zjazdów)

Tytuł

magister

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych i społecznych. W trakcie trzech lat nauki poznasz wybrane elementy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu publicznym, a także podstawową wiedzę z zakresu prawa i ekonomii.

Cel studiów:

W 2016 r. kierunek zarządzanie państwem zostało wyróżniony certyfikatem "Lider Jakości Kształcenia" w ramach programu "Studia z przyszłością". Nowością jest rozbudowany system zdobywania umiejętności praktycznych w instytucjach publicznych, dzięki którym już w trakcie studiów zdobędziesz doświadczenie zawodowe!

Perspektywy zatrudnienia::

Kończąc studia na kierunku zarządzanie państwem będziesz mógł rozpocząć pracę w instytucjach publicznych, ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach Wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.