ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

6 semestrów (3 x 12 zjazdów)

Tytuł

licencjat

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych. Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy. Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach.

Cel studiów:

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych.

Perspektywy zatrudnienia::

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach