ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

6 semestrów (3 x 12 zjazdów)

Tytuł

licencjat

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Osoby, które chcą zdobyć wymagane kwalifikacje i w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, kadry zarządzające, pracownicy ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz kształtowania środowiska pracy, itp.

Cel studiów:

Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

Perspektywy zatrudnienia::

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.