ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROLNICZĄ

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

6 semestrów (3 x 12 zjazdów)

Tytuł

licencjat

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Student zdobywa podstawową wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną oraz z zakresu organizacji i zarządzania produkcją rolniczą. Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent jest również przygotowany do pracy usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami rolno-spożywczymi oraz produkcją i dystrybucją środków do produkcji rolniczej.

Cel studiów:

Podstawowym miejscem pracy absolwenta studiów rolniczych jest gospodarstwo rolne. Może on zajmować się w nim pracą fizyczną, zarządzaniem czy logistyką. Osoby, które ukończyły jeden z kierunków w zakresie rolnictwa, znajdą pracę także w laboratoriach badających jakość upraw, przedsiębiorstwach produkujących nawozy i inne substancje chemiczne wykorzystywane w rolnictwie, a także w państwowych i prywatnych instytutach badawczo-naukowych.

Perspektywy zatrudnienia::

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.