ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKĄ Z ELEMENTAMI SPEDYCJI

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

6 semestrów (4 x 12 zjazdów)

Tytuł

licencjat

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży TSL w tym transportowych oraz spedycyjnych. Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania, produkcji, handlu, dystrybucji, transportu oraz narzędzi informatycznych. Program studiów stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianej logistyce. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z projektowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem produkcją i dystrybucją oraz kontrolą jakości. Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

· teorii i praktyki zarządzania różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem firm transportowych;

· funkcjonowania działów i rodzajów transportu współczesnej gospodarki krajowej i międzynarodowej;

· wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych w przemyśle i usługach; funkcjonowania w administracji celnej oraz zarządzania jakością.

Perspektywy zatrudnienia::

Absolwenci studiów znajdą pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych (centra log.) oraz podmiotach o profilu transportowym i spedycyjnym -na stanowiskach zarządczych. Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

· organizatorzy i kierownicy przedsięwzięć w firmach i przedsiębiorstwach transportowych;

· różne stanowiska kierownicze w działach zarządzających transportem i logistyką;

· decyzyjne stanowisko w jednostkach administracji państwowej i samorządowej;

· menedżer w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przedsięwzięć gospodarczych i innowacyjnych;

· własna działalność gospodarcza.