STUDIA PODYPLOMOWE

LOGISTYKA I TRANSPORT

POZNAJ KIERUNEK

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJĄ*

POZNAJ KIERUNEK

ROLNICTWO I AGROBIZNES*

POZNAJ KIERUNEK

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

POZNAJ KIERUNEK

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku realizuje swoje cele współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, Collegium Humanum - Szkołą Główną Menadżerską w Warszawie, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży, a także z Moskiewskim Obwodowym Uniwersytetem w Moskwie, Kaliningradzkim Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie i Samarskim Państwowym Uniwersytetem Społeczno-Pedagogicznym w Samarze oraz wieloma innymi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami i władzami różnych szczebli.

Absolwenci poszczególnych studiów będą mogli ukończyć studia z psychologii, pedagogiki, zarządzania lub bezpieczeństwa na preferencyjnych warunkach w uczelniach, z którymi WSSE współpracuje.