KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

studia podyplomowe

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne, możliwy tryb zdalny

Czas trwania

2 semestry (12 zjazdów)

Cena

100,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

3250,00 zł (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowisko pracownika Służby BHP w zakładzie produkcyjnym, handlowym czy usługowym mając obszerną bazę wiadomości bezpośrednio przydatnych podczas pracy w zawodzie. Ukończenie studiów podyplomowych Kompleksowe zarządzanie BHP bezpośrednio daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. BHP, a po roku praktyki w zawodzie, gdzie absolwent będzie doskonalił swoje umiejętności i poznawał nowe możliwości rozwiązywania pojawiających się w praktyce zawodowej problemów – specjalisty ds. BHP, będąc specjalistą ds. BHP można już zajmować stanowiska kierownicze w wieloosobowych komórkach BHP w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Cel studiów: