ROLNICTWO I AGROBIZNES

studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne, możliwy tryb zdalny

Czas trwania

2 semestry (13 zjazdów, październik 2022 - czerwiec 2023)

Cena

100,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2800,00zł czesnego za całe studia (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Zajęcia realizowane są fizycznie w ośrodku dydaktycznym w Rzeszowie i dodatkowo transmitowane online. Uczestnicy studiów podejmują decyzję dotyczącą tego czy biorą udział w procesie kształcenia w siedzibie uczelni bądź uczestniczą w nim zdalnie – poprzez platformę MS TEAMS.

Cel studiów:

Celem studiów jest nadanie ich absolwentom kwalifikacji rolniczych pozwalających na obrót ziemią rolną oraz korzystanie ze środków pieniężnych dostępnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Studia dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu technologii produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej), ekonomiki rolnictwa i doradztwa rolniczego, marketingu artykułów rolnych, agrobiznesu oraz elementów rachunkowości rolnej.

Perspektywy:

Absolwenci będą z powodzeniem prowadzić własne gospodarstwa rolne, a także działalność dodatkową na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Nabędą oni wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a także niezbędnych do pracy w instytucjach otoczenia agrobiznesu (doradztwo rolnicze, agencje rządowe, samorząd rolniczy, inspektoraty wspierające funkcjonowanie rolnictwa).

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz 109), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2019 poz. 837) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 Poz. 982).

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZACE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W RZESZOWIE udzielane są telefonicznie przez Dyrektora Instytutu Ekonomii środowiska i Transportu w Legnicy - p. Pawła Andrzejczyka, telefon: +48 608 889 466, email: rolnictwo@instytutckz.eu