LOGISTYKA I TRANSPORT

studia podyplomowe

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

2 semestry (12 zjazdów)

Cena

100,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

3250,00 zł (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania, produkcji, handlu, dystrybucji oraz narzędzi informatycznych. Program studiów stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianej logistyce. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z projektowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem produkcją i dystrybucją oraz kontrolą jakości.

Perspektywy zatrudnienia::

Absolwenci studiów znajdą pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych (centra log.) na stanowiskach zarządczych.