O NAS

Działalność naukowo – badawcza oraz wydawnicza nadzorowana jest przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy; pracami jednostki kieruje dyrektor wraz z zastępcą.

Instytut Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy prowadzi działalność naukową i badawczą w obszarze ekonomii, transportu i logistyki, a także dydaktyczno - organizacyjną w obszarze realizacji studiów podyplomowych oraz współorganizacji we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno – Społeczną w Gdańsku studiów I i II stopnia na kierunkach zarządzanie oraz pedagogika. W ramach wymienionych obszarów kształcenia funkcjonują innowacyjne specjalności kształcenia, które odpowiadają aktualnym potrzebom zmieniającego się rynku pracy.

Instytut prowadzi także działalność szkoleniową oraz upowszechnieniową, organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) oraz inne formy kształcenia. Jednostka organizuje oraz współorganizuje liczne konferencje i seminaria naukowe; w tym o charakterze międzynarodowym.

Istotnym elementem funkcjonowania IEŚiT w Legnicy jest działalność wydawnicza opierająca się na tworzeniu monografii naukowych w obszarach będących przedmiotem naukowej aktywności Instytutu.

Działalność naukowo – badawcza oraz wydawnicza nadzorowana jest przez Radę Naukową Instytutu Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy; pracami jednostki kieruje dyrektor (Paweł Andrzejczyk) wraz z zastępcą (Ewa Rajczakowska).

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą naukowo-badawczą, opublikowaniem rozdziału w monografiach naukowych wydawanych przez IEŚiT w Legnicy czy udziałem w studiach podyplomowych, a także studiach I i II stopnia – proszone są o kontakt mailowy z Instytutem Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy pod adresem mailowym sekretariat@instytutckz.edu.pl