NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPEDTRANS

Instytut Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy nawiązał współpracę z przedsiębiorstwem SpedTrans. Efektem kooperacji będzie wdrożenie w procesie dydaktycznym programu informatycznego TMS SPEDTRANS, który daje możliwość pracy w chmurze. Celem dydaktycznym przedsięwzięcia będzie przybliżenie studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych realizowanych w Rzeszowie i Świnoujściu narzędzi i rozwiązań stosowanych w pracy spedytora.

WSPRARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI

Instytut Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy w procesie organizacji studiów, każdorazowo wyposaża studentów w podręczniki naukowe oraz materiały dydaktyczne, które wspomagają proces kształcenia. Studenci otrzymują wykłady i materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, zaś w ramach repozytorium mają dostęp do opracowań naukowych wykładowców, którzy prowadzą zorganizowane zajęcia dydaktyczne. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 materiały wspomagające proces kształcenia zostały przekazane studentom przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Instytutu - podczas sobotnio – niedzielnego zjazdu dydaktycznego.

MIKOŁAJ U STUDENTÓW W RZESZOWIE

Celem Instytutu Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy jest nie tylko dobra jakościowo realizacja procesu dydaktycznego, ale także tworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy pomiędzy kadrą dydaktyczno – naukową, a studentami. Dla władz i Rady Naukowej Instytutu istotne jest pielęgnowanie kultury, tradycji i zwyczajów, które wyznawane są przez naszych studentów. Wydarzeniem, które buduje poczucie więzi i wspólnoty między wykładowcami, władzami i studentami Instytutu - była wizyta Mikołaja, który przekazał rzeszowskim studentom skromne upominki.

DOKUMENTY DO POBRANIA

poniżej znajdują się dokumenty potrzebne w celu zapisania się na nasze studia

Podanie o przyjęcie na studia I stopnia

Pobierz

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia

Pobierz

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

Pobierz

Dokończ rozpoczęte studia

Pobierz